čeština English

Markéta Korečková

 

Markéta Korečková, absolventka pražské Akademie výtvarných umění, patří mezi sochařky nastupující na českou uměleckou scénu koncem 90.let.

Nosné téma pro vytváření soch a  sochařských instalací nachází v archetypálně vnímané polaritě dané ženským a mužským principem. S určitou dávkou ironie sleduje aktuální proměny obou polarit v měnící se společnosti. Využívá a transformuje existující jazykové formy do vznikajícího  prostorového díla (inspirací jsou jí např. pohádky,historická naučná literatura,folklor,komiks,scifi žánr atp.)

Leitmotivem je heterogenní dvojice postav figur, které nabývají symbolického významu. Jsou hybatelé veškerého dění, trvání, zanikání a obnovování životních  koloběhů. “Princ” a “princezna” jsou ideálními atribučními prototypy spojující v sobě ideál tělesný s duchovním. V nepopisné geometrické formě je to potom centrála (většinou kruh)  a vertikála (sloup,dřík) jako znakový přepis ženské a mužské sexuality.

Dosavadní penzum realizací Markéty Korečkové naznačuje dynamický pohyb, ke kterému dochází uvnitř sochařského konceptu oscilujícího mezi ženským a mužským principem, případně pracující s jejich vzájemným vyhraňováním či naopak fůzováním. To se  odráží v příležitostně hybridních  organických formách, které v sobě sdružují heterogenní materiálové prvky a technologie.

Prvotní atakující humor a ironie, které pociťuje divák při bezprostředním kontaktu s autorčinými díly, se posléze zpomalují a mění se jakousi zraňující závažnost dotýkající se základních otázek po skutečné podobě a smyslu samotného bytí. Jako bychom se skrze  povrch sochy  analogicky dostávaly dovnitř nějakého problému, do pasti  tvořené spletí spirál a protipohybů, živoucích tkání, pohlcujících orgánů a proudící mízy, do konkretizované  podoby něčeho,na co se rozvzpomínáme, ale si  již nebudeme patrně schopni zcela rozvzpomenout. Korečková mistrně využívá strategie  kontrastu. Něco na způsob  okamžitého zchlazení, rychlé smrti, restartu  atp. Za první odlehčenou ironickou rovinou čekají další netušené významy a asociační hlubiny.

 

 

 

 

www.koreckova.net