čeština English

Ján Macko

 

Ján Macko je sochař, který systematicky zpracovává téma figury a těla. Prošel klasickým školením na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Karla Nepraše. Z tohoto podhoubí pochází i černý humor, který neoddělitelně provází jeho práce. Skrytý humor, který vzniká přímo v každodenní realitě.

Macko nevnímá tělo jako klasický archetyp nedotknutelné krásy, ale rozkrývá skrytá zákoutí lidské tělesnosti.

Velmi neúprosně nastavil zrcadlo nám samým v cyklu „Kůže“ , který vznikl z šoku nad ztrátou veškeré humanity během holokaustu, (je paradoxní, že za toto dílo byl navržen na vyloučení ze školy za údajný cynismus).

Cyklus „Věci“ se opět zabývá lidským tělem. Tělem, které je transformováno v předmět denní potřeby, v situacích zdánlivě neočekávatelných.

Torzo mužského trupu, nikoli obligátního krásného svalovce, ale naditého břichu plného potravy coby nákupní „Taška“,  „Koryto“ (tradiční předmět používaný při porážce prasete), nebo unavený mužský ležící akt coby forma na velikonoční pečivo- „Beránek“.

V podstatě se jedná o nemilosdné autoportréty, mnohovrstevnaté ohledávání všednosti, častokrát končící úlekem nad sebou samým.

Autor nevystavuje často, přestože jeho díla působí prostě a neokázale, jejich vznik a technologie bývá složitý proces, který vyžaduje dlouhý čas.

Vždy jsou ale jeho prezentace místem nečekaných konfrontací a kontraverzí např.výstava Nesting v BWA Wroclaw s Benem Pettesonem ze skupiny Fluxus (USA) .

Několik prací Jána Macka nedávno zakoupila Národní galerie v Praze, jeho sochy jsou součástí soukromých sbírek v Německu, Česku, s Slovensku a Polsku.

 

 

 

 

www.janmacko.net