čeština English

Historie

 

Historie

 

V roce 1999 založili londýnští malíři Billy Childish a Charles Thompson nové umělecké hnutí stuckismus. Jeho hlavním cílem se stala snaha vydobýt malířství na britské výtvarné scéně pozice, které ztrácelo razantním nástupem konceptuálního umění v průběhu 90. let. Výtvarné hnutí se zrodilo na přelomu milénia. V duchu tradic končícího století vystoupilo na veřejnost obsáhlým manifestem, který definoval jeho zásady a cíle. V duchu století nastupujícího si stuckisté zřídili internetové stránky, s jejichž pomocí se stávají asi nejrychleji se rozvíjejícím uměleckým hnutím současnosti. Dnes působí ve 52 zemích světa 237 stuckistických poboček (stav k 1.1. 2013).
Charles Thomson

V létě 1999 vydali londýnští malíři Billy Childish a Charles Thompson manifest stuckismu. Název pro nové umělecké hnutí odvodili od anglického slova stuck, kterým konceptualistka Tracey Emin, jedna z nejslavnějších představitelek brit artu, označila jejich malby. Stalo se tak během hádky, kdy Tracey Emin proslulá konfliktním vystupováním, chtěla tímto slovem naznačit, jak výtvarníci ve svém uměleckém vývoji přešlapují na místě a nejsou schopni přijít s novými myšlenkami. Útok Tracey Emin v sobě měl značně osobní osten. V 80. letech byla milenkou Billyho Childishe, který ji ještě před rozchodem stihl přivést na uměleckou dráhu. Shodou okolností byla Emin nedlouho po založení stuckistického hnutí nominována na Turnerovu cenu.

Původní manifest stuckismu obsahoval mimo jiné radikální věty Umělec, který nemaluje, není umělec a Umění, které musí být vystaveno v galerii, aby se stalo uměním, není umění. Autoři tím jasně vyjádřili dva základní principy stuckismu. Jak jednoznačnou preferenci malby jako výtvarného vyjadřovacího prostředku, tak odpor vůči konceptuálnímu umění v širším slova smyslu, které umožňuje, aby byl za umělecké dílo pokládán obyčejný předmět jen proto, že jej za umělecké dílo prohlásí kritikou uznávaný výtvarník. Postupem času se čistě malířské hnutí rozšířilo o fotografy a filmaře. Malba ovšem mezi stuckisty nadále zůstává většinovým uměleckým médiem a nic se nemění na vyhraněném zaměření hnutí proti konceptualismu.
Stuckisté se proslavili také svými demonstracemi proti Turner prize, kterou pořádají každoročně u Tate modern v Londýně.


 

 

 

Demonstrace proti Turner prize v Londýně

Stuckismus v České republice

 

V roce 2004 vznikla i česká odnož stuckistického hnutí s názvem Prague - stuckists. K prvním členům skupiny patřili kunsthistorik Robert Janás, malíři Martin Salajka, Jan Spěváček, Lukáš Orlita, Jaroslav Valečka, Jiří Hauschka a další, V roce 2010 se ke skupině přidala Markéta Urbanová a Jaromír 99.  Česká skupina byla od začátku velmi aktivní a zorganizovala mnoho výstav. Jedna z prvních větších výstav se uskutečnila v obnoveném Topičově salonu v Praze v roce 2007. Aktivní byli i jednotliví členové  ve spolupráci s anglickou částí stuckistů, mimo jiné se zúčastnili významných výstav Enemies of Art, Stuckism- Elizabethian avantgarde a Stuck in the Emotional Lanscape v Londýně v letech 2010 - 2011. Posledně jmenovanou doprovodil katalog s předmluvou Charlese Thomsona.

 

V roce 2012 po řadě osobních sporů byla ze skupiny vyloučena, nebo odešla většina členů. Část  členů opustila stuckismus úplně, část pokračovala v nově vzniklých Central Europe stuckists a někteří členové zůstali v původní skupině. První akcí nově vzniklé skupiny byla výstava STUCK between Prague and London v Nolias Gallery v Londýně. Tuto výstavu doprovodil výpravný katalog s předmluvou E. Lucie - Smithe z lonýnského nakladatelství Victoria Press. Koncem roku 2013 proběhla v Městské galerii v Pardubicích výstava Stuck in Pardubice, která v České republice vůbec poprvé představila nejen členy skupiny, ale zejména práce zakladatele hnutí Charlese Thomsona a Paula Harvey.

 

Další výstavou byla STUCK!! v pražské galerii Vltavín, doprovázená stejnojmenným katalogem s předmluvou významné české kunsthistoričky a spisovatelky Kateřiny Tučkové.

 

V roce 2015 proběhla velmi důležitá výstava Stuckism remodernising the Mainstream v galerii Sudio 3 na půdě University of Kent v Canterburry, jedné z nejstarších a nejvýznamnějších britských universit. Výstava, kterou zahajovali kunsthistorici Alan Kirby, Graham Pooke a Edward Lucie - Smith představila výběr 40 umělců z Velké Británie, USA, Řecka, Pákistánu, Německa a České republiky. Ze skupiny Central Europe stuckists se jí zúčastnili Jiří Hauschka, Markéta Urbanová a Jaroslav Valečka.
 

Vernisáž výstavy The Enemies of Art. v Londýně, duben 2011. Zleva: Markéta Urbanová, Paul Harvey,
Jiri Hauschka,Charles Thomson,Joe Machine, Jaroslav Valečka, Michael Žantovský, Robert Janás, Edward Lucie-Smith, Ella Guru.
Výstava Stuck in the emotional landscape v londýnské Red gate gallery.

K této výstavě byl vydán reprezentativní katalog s úvodní esejí zakladatele hnutí Charlese Thompsona.


V roce 2013 proběhla v galerii Nolias 11 výstava STUCK between Prague and London, kterou doprovodil katalog o rozsahu 200 stran z londýnského nakladatelství Victoria press s předmluvou Edwarda Lucien-Smithe.

Vernisáž výstavy v Nolisas11 gallery, zleva Jaroslav Valečka, Jiří Hauschka, Edward Lucie-Smith a Edgeworth Johnstone.

 

 

 

Výstava v University of Kent, 2015

 

 

Seznam stuckistických výstav:

 

2006 - Morbidní romance, Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava

2007 - Uvízli v listopadu, Topičův salón, Praha
2008 - Uvízli v listopadu II., Galerie Dolmen, Brno

2010 - Stuckisté a hosté, Galerie 21.století, Praha
2010 - Soukromé krajiny, Galerie Diamant, Praha
2011 - Prague-stuckists, Výstavní síň Chrudim
2011 - Enemies of Art, Lauderdale house, London
2011 - Stuck in the Emotional Landscape, Red gate gallery, London
2012 - Stuckists tarot show, Insligton Art Factory London

2012 - Stuckists: Elizabethian Avant-Garde, Bermondsey Project, London
2013 - STUCK Between Prague and London, Nolias11 gallery, London
2013 - STUCK in Pardubice, Městská galerie Pardubice
2014 - The Stuckists, Explorers and Inventors, Phoenix, USA

2014 - The Stuckists, C3 Gallery, Tempe, Arizona, USA

2014 - STUCK!! Galerie Vltavín, Praha

2015 - Stuckism remodernising the Mainstream, Sudio 3 Gallery, Kent

 

 

 

 

 

 

 

 

Z výstavy Stuck in Pardubice v Městské galerii v Pardubicích 2013

 


Seznam katalogů a publikací se stuckistickou tematikou:

 

2007 Stuck in the November, Topičův salon, Praha
2008 Stuck in the November II., Galerie Dolmen Brno
2009 Stuckism international, Victoria press, London
2011 Prague stuckists, Výstavní síň Chrudim
2011 Enemies of Art, Lauderdalehouse, London
2011 Stuck in the emotional landscape, Victoria press, London
2012 Species periclitata (Ohrožený druh), Art pro gallery, Praha

2012 Stuckists Tarot Cards, London
2013 STUCK between Prague and London, Victoria press, London
2013 STUCK in Pardubice, Městská galerie Pardubice

2014 STUCK!! Galerie Vltavín, Praha

 

Odkazy:

 

www.stuckism.com

 

Enemies of Art na CT 24

 

Katalog STUCK in the emotional Landscape

 

Výstava STUCK in the emotional Landscape

Výstava species periclitata v České televizi

 

Stuckisté a hosté v Českém rozhlase

 

Výstava species periclitata v Lidových novinách

 

Stuckist tarot show

Edward Lucie - Smith zahajuje výstavu v Nolias11 gallery video